Azərbaycanda Veb saytların 95 %-i yenidən yığılmalıdır. Yeni satış qaydaları nəyi tələb edir?

Yeni məhsulları bazara tanıtmaq rəqəmsal olmaqdan keçir. Bir neçə il öncə satışları həyata keçirmək üçün bir qayda olaraq ənənəvi kanallardan istifadə edilirdi. Məhsul barədə müxtəlif vasitələrlə müştəriləri məlumatlandırmalı, onları alış etməyə istiqamətləndirmək lazım idi. Bunu üçün ənənəvi vasitələr olan buklet, TV reklam, radio, promo aksiyalar və s. mövcuddur. Lakin, bu gün satışın tamam yeni veb

Read More