Marketinq və Satış komandasının bir yerdə çalışmasının asan Yolu nədir?

Siz satış və marketinq komandasının bir yerdə işləməsini necə təşkil edirsiniz? Şirkətlərdə satış və marketinq funksiyalarını uyğunlaşdırmaq üçün artan ehtiyaclar haqqında çox danışmaq olar. Müştərilər problemsiz təcrübə sərgiləməyinizi sizdən gözləyirlər. Satış komandası və marketinq komandası  arasında “müştərinin həyat dövrü” məsələlərinə yanaşmalarında bir fərq vardır və bu fərqlilikləri ayırd etmək günü gündən çətinləşməkdədir. Onları iki yerə

Read More